Cursuri și Formare Profesională

Cursuri şi seminarii legate de tematici din domeniul economic sau alte domenii conexe, ţinute de specialiști recunoscuţi ai domeniului respectiv.

Pe lângă acestea, programele de formare profesională pot include participarea sau contribuţia la organizarea unor programe şi evenimente care corespund profilului profesional al clubului.