Obiective

celok

Obiectivul principal al Clubului de Consultanță în Agricultură ACC

Obiectivul principal al Clubului de Consultanță în Agricultură ACC este de a contribui la dezvoltarea profesională a studenţilor din cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Vetrinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca), dincolo de educaţia universitară. ACC – Agro Consulting Club oferă membrilor săi posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite pe băncile universităţii.

 

Particularităţile CAA – Agro Consulting Club şi relaţia acestuia cu USAMV:

  • ACC – Agro Consulting Club este o organizaţie studenţească specializată în consultanţă în agricultură, şi este formată din studenţi ai facultăților care alcătuiesc Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
  • Activitatea ACC – Agro Consulting Club nu este legată în mod direct de programul educaţional al USAMV; la activităţile sale participă atât profesori universitari, cât şi manageri sau specialişti din mediul de afaceri.
  • ACC – Agro Consulting Club este conceput ca o oportunitate de dezvoltare extracuriculară, care are ca scop principal dezvoltarea profesională a studenților, dincolo de educaţia universitară.
  • Prima prioritate a organizației ACC – Agro Consulting Club este de a se adapta la realitatea practică, astfel  absolvenţii noştri nu vor deveni teoreticieni, ci mai degrabă practicieni în domeniul agricol, lucrând în echipe.
  • ACC – Agro Consulting Club îşi propune să contribuie la creşterea reputaţiei universităţii prin cariera profesională de succes a membrilor și prin relaţiile cu mediul economic.

 

Cadrul legislativ şi organizatoric al activităţilor ACC – Agro Consulting Club:

  • Cadrul de funcţionare al ACC – Agro Consulting Club este asigurat de către Fundația Antal Zsolt.
  • În programele ACC – Agro Consulting Club participă activ și specialişti din mediul de afaceri , împărtăşind cunoştinţele şi experienţele lor, și asigurând oportunităţi membrilor ACC –  Agro Consulting Club de a participa la programe de management shadowing.